Senior Executives

 • Board of Directors
 • Board of Supervisors
 • Senior Management
 • Zhao Jizeng
  Mr.
  Niu Jungao
  Mr.
  Wang Zhengfeng
  Mr.
  Zhao Shi Jie
  Mr.
  Haobujing
  Mr.
  Zhao Wei
  Mr.
  Chang Ming Ke
  Mr.
  Zheng Wei
  Mr.
  Zhang Jianchao
  Mr.
 • Li Luozhou
  Mr.
  Kou Zhiqi
  Mr.
  Chen Dongming
  Mr.

Pay attention to us:

Copyright @2017 All rights reserved | Powered By GRCLOUD